Програмувння в школі. Мова PYTHON

Навчальний посібник для 8-го класу

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються теми з розділу "Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування" за навчальною програмою для учнів 8 класу на прикладі мови програмування Python. Матеріал посібника розділений на 15 лекцій, кожна з яких містить теоретичний матеріал, проілюстрований великою кількістю наочних прикладів (кодів програм) з детальним поясненням, контрольні запитання та практичні завдання для самостійного опрацювання. Призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, вчителів. Рекомендується як посібник і для самостійного вивчення мови програмування Python.

Зміст посібника

Лекція 1. Поняття програми. Мови програмування. Мова Python

Лекція 2. Змінні. Прості типи даних Python. Дії з типами даних

Лекція 3. Введення та виведення даних. Перша програма Python

Лекція 4. Робота з цілими та дійсними числами в Python. Дії з текстом

Лекція 5. Підключення додаткових модулів. Модуль math

Лекція 6. Логічний тип даних. Дії з даними логічного типа даних

Лекція 7. Логічні оператори and, or, not. Розгалуження в Python

Лекція 8. Цикли на мові Python. Умовні та з лічильником

Лекція 9. Інтерфейс користувача на мові Python. Створення вікон та налаштовування їх властивостей

Лекція 10. Події та обробники подій. Вікно повідомлення

Лекція 11. Створення кнопок та налаштування їх властивостей

Лекція 12. Написи та їх властивості

Лекція 13. Текстове поле, його функції та властивості

Лекція 14. Перемикачі та прапорці

Лекція 15. Зображення основних графічних об’єктів у Python

Для ознайомлення Лекція 10: https://goo.gl/VW9unU

Придбати посібник https://goo.gl/aK8sUp

У разі виникнення питань звертитися: zkozolup@ukr.net